top of page
M49572_L1_2.jpg

MIKIMOTO
Advertising

I was in charge of the art direction for the main visual of the first ear cuff from MIKIMOTO.

Art director - Tsutomu Sueyoshi

Photographer - Taku Sugita

Stylist - Kumiko Yashiro

Hair - Takeshi Kato
Make - Yuka Washizu
Model - Myu Kuromiya & Yuki Kawahara
Production - Tomorrow Tokyo

M49230_P1
M48978_B2_2
M49606_L2_2
M49572_L1_2
M49481_G3_2
bottom of page